Ons certificaat

 

Wilt u dit certicaat downloaden? KLIK HIER!!

Certificaatnr: 808430

BIO CERTIFICAAT

KRACHTENS ARTIKEL 29, LID 1 VAN VERORDENING (EG) NR. 834/2007 VAN DE RAAD

AAN DE MARKTDEELNEMER TE VERSTREKKEN BEWIJSSTUKKEN.

Bakkerij Hardeman v.o.f.

De marktdeelnemer:

Bakkerij Hardeman v.o.f. \\ Torenstraat 2, 4261 BH WIJK EN AALBURG, Nederland

Skalnummer 013924 \\ Certificaatnummer 808430\\ NL-BIO-01

Dit certificaat is afgegeven op basis van artikel 29, lid 1, van Verordening (EG) nr 834/2007 en

Verordening (EG) nr 889/2008 voor

1. C Vervaardiging

10 Vervaardiging van voedingsmiddelen

2. G Groot- en detailhandel

46 Groothandel

De marktdeelnemer onderwerpt zich aan de controles en voldoet aan de in deze verordeningen

vastgestelde voorschriften. Hiermee wordt bedoeld dat de genoemde producten en / of

voortbrengingsprocessen voldoen aan de eisen voor de biologische productiemethode.

Dit certificaat geldt, zolang de vastgelegde omstandigheden gelijk blijven,

van 19 februari 2015 tot 31 december 2016 zoals is gedefinieerd in de bijlage.

M. van Brakel, directeur

Zwolle, 19 februari 2015 laatste controledatum: 11 februari 2015

Postbus 384

8000 AJ Zwolle

T 038 426 81 81

F 038 426 81 82

info@skal.nl

www.skal.nl

NL-BIO-01

Certificaatnr: 808430

Bakkerij Hardeman v.o.f. \\ Torenstraat 2, 4261 BH WIJK EN AALBURG, Nederland

Bijlage

Skalnummer 013924 \\ Certificaatnummer 808430 \\ NL-BIO-01

Deze marktdeelnemer is gecertificeerd voor navolgende producten of voortbrengingsprocessen:

Bij certificaatnummer 808430

10 Vervaardiging van voedingsmiddelen

nummer omschrijving categorie omvang

10.71 vervaardiging van brood en vers

banketbakkerswerk

Biologisch

46 Groothandel

nummer omschrijving categorie omvang

46.38.3 gespecialiseerde groothandel in

overige voedings- en genotmiddelen

n.e.g.

Biologisch

nummer omschrijving categorie omvang

43400 Biologisch Brood (divers) Verwerkt >95%

biologisch

44414 Biologisch droog banket Verwerkt >95%

biologisch

1